گواهينامه

جهت اخذ گواهينامه بين المللي 20 ساله توريستي مدارك ذيل مورد نياز است:

 

  • يك قطعه عكس 4*3

  • كپي پاسپورت و كپي كارت ملي

  • تكميل فرم اپليكيشن(حضوري به آژانس مراجعه شود)

  • داشتن گواهينامه ايران با بيش از 6 ماه اعتبار

  • پرداخت 7/500/000 ريال به حساب آژانس